Missing Consumer Key - Check Settings

Reglement

Reglement Zwemschool Robbedoes

Wijzigingen voorbehouden versie Mei 2021.

 

Reglement Zwemschool Robbedoes

Wij heten u van harte welkom bij Zwemschool Robbedoes. Wij hopen dat uw kind(eren op een leuke manier leert (leren) zwemmen, zodat hij / zij een vriend van het water wordt.

In dit reglement wordt u uitgelegd wat de regels zijn bij Zwemschool Robbedoes. Wij hebben de meest algemene en belangrijke punten vermeld. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen.

Kosten en betaling van de zwemlessen

Eenmaal per week 45 minuten zwemles kost 50,00 euro per maand.

Turbo cursus diploma A 750 euro all-in.
Turbo cursus diploma B en C 350 euro all-in.

Maandbetaling geschiedt de gehele jaar door per maand. Hierop is de bovengenoemde turbo prijs niet op van toepassing.

Betaling per maand kunt u aanvragen; betaling dient dan 1 maand vooruit te geschieden en het maandbedrag kan worden vermeerderd met een administratietoeslag van € 1-. Indien uw betaling niet voor sluiting van de desbetreffende betaalperiode betaald is, vervalt het recht op zwemles. De betalingsverplichting blijft gehandhaafd te vermeerderen met € 2,50 per week aan administratiekosten.

Opzegging en beëindiging Voor het opzeggen van een cursus geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan het einde van een betaalperiode. Opzegging dient schriftelijk gedaan te worden. Indien dit niet gebeurt, zal de volgende periode in rekening gebracht worden. Wij behouden ons het recht voor om via een incassobureau de achterstallige betaling(en) te (laten) innen. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

Afwezigheid

Mocht uw kind afwezig zijn door ziekte of doktersbezoek, dient u zich af te melden uiterlijk om 08.00 uur op de dag van de betreffende les. Indien mogelijk kan deze les dan op een later tijdstip ingehaald worden. Niet afgemelde lessen kunnen niet ingehaald worden. Alle andere redenen van afwezigheid geven geen recht op inhaallessen.

Kleedkamers

U heeft de beschikking over diverse kleedkamers. Het spreekt voor zich dat u deze net zo achterlaat als u ze heeft aangetroffen. Voor papier, zand en ander afval staan er prullenbakken. De zwemkleding mag niet uitgeknepen worden boven de vloer. Roken is binnen Zwemschool Robbedoes en haar kleedkamers verboden. Het is niet toegestaan om buiten de kleedkamer(s) uw kind(eren) om te kleden.

Zwemschool Robbedoes is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de spullen die u in de kleedkamers achterlaat.

Zwemzaal

In het zwembad kunt u, indien gewenst, de les bijwonen. Wilt u uitleg over de vordering van uw kind(eren), kan dit in overleg met de badmeester op een gezamenlijk te bepalen tijdstip. De lessen zijn aansluitend, het kan dus zijn dat er niet direct volgend op de les tijd is voor een gesprek. Wel kunt u hiervoor bellen tijdens ons telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 20.15 uur tot 21.00 uur op 06 1402 3944.

Vakanties

Zwemschool Robbedoes hanteert geen vakantierooster in de korte vakanties, zoals door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld, gaan de lessen dus gewoon door . Alleen in de zomervakantie zullen er geen reguliren lessen zijn Aan het begin van het jaar kunt u de precieze vakantiedata opvragen. Deze zullen ook op de site vermeld worden.

Naar het diepe zwembad en afzwemmen

De zweminstructeur is de enige die beslist of uw kind(eren) doorstromen naar het diepe bad. Criteria zijn onder meer, doch niet beperkt tot, de zwemtechniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

Of uw kind mag afzwemmen hoort u 1 week voorafgaand van de instructeur. Uw kind dient dan al in een afzwemploeg te zitten. Discussie over deze onderwerpen is niet mogelijk.

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten van Zwemschool Robbedoes zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.